Galezie przemyslu na wyzynie lubelskiej

We wszystkich branżach i gałęziach przemysłowych, gdzie na skutek procesu technologicznego powstaje pył także różne zanieczyszczenia, należy stosować miłe i silne sposoby usuwania i zarządzania pyłem.

Zapylenie otoczenia produkcyjnego, zachodzące w końcu obróbki materiałów, podczas szlifowania, piłowania czy wiercenia, a także podczas przesypywania materiałów sypkich, wchodzi na sytuacja uzyskiwanego produktu, na bezpieczeństwo i zdrowie ludzi a na opłacalność i efektywność produkcji. Drobny pył w powietrzu ma znaczenie także dla pracy elektronarzędzi i maszyn produkcyjnych - mniej pyłu wyraźnie wydłuża żywotność urządzeń. Pewne rodzaje pyłów mogą być toksyczne dla organizmu ludzkiego, drobny pył zwiększa również zagrożenie wybuchem, dlatego zastosowanie na znaczeniach roboczych skutecznego sposobu odpylającego jest koniecznością. Do zadań systemu odpylania (dust extraction systems) należy przechwycenie pyłu i cząstek stałych zawieszonych w powietrzu, gazach spalinowych i przemysłowych, następnie przetransportowanie ich, odfiltrowanie i magazynowanie. Podstawowym elementem organizmu są odciągi miejscowe, czyli instalacje, które nakładane są w niskiej odległości od źródła zapylenia. Odciągi miejscowe przechwytują i pozwolą na rozwiązanie zanieczyszczeń w tle ich pracowania, w ten rozwiązanie eliminując pył z powietrza i odwracając jego przenoszeniu się w mieszkaniu. Następnym czasem jest odprowadzenie pyłów łącznie z odciąganym powietrzem, do urządzeń oczyszczających lub odseparowanie ich w mieszkaniu, gdzie zanieczyszczenia nie będą działały w postępowanie szkodliwy. System odpylania winien być miły, dlatego nie może tworzyć ładunków elektrostatycznych, co mogłoby być okazją samozapłonu bądź wybuchu, winien istnieć ponad zrobiony z solidnych a pewnej formy produktów odpornych na korozję oraz ścieranie. Instalacja musi stanowić i szczelna, co zapewni skuteczność działania, wydajność i bezawaryjność. System odpylania stosowany jest stosownie do warunków i potrzeb stanowiska pracy, dlatego jego cel, wykształcenie i budowa zależą do osobistych preferencji i potrzeb. Doskonałej jakości system odpylania zapewni świeże powietrze, komfort, i zabezpieczenie w tle produkcji oraz pozytywnie wpłynie na postęp firmy.