Filtr kabinowy a filtr pylkowy

W wielu gałęziach przemysłu mamy do działania z potrzebą odpylania pyłów, które tworzą mieszaniny pyłowo-powietrzne wybuchowe. Istnieją to kluczowe procesy związane z przeróbką węgla kamiennego, drewna w sektorze drzewnym, biomasy, pyły organiczne pojawiające się w sektorze spożywczym, pyły stojące w przemyśle chemicznym, itp. Atex dust collector, to odpylacz wybuchowy który stał przeprowadzony razem z unijną dyrektywą Atex.

Dla odpylania mieszanek pyłowo-powietrznych wybuchowych bierzemy w możliwości dania oraz pełne instalacje zrobione razem z obecną dyrektywą 94/9WE ATEX. Mogą istnieć one brane dla odpylania pyłów chodzących do grupy wybuchowości St1 i St2. Nasze systemy filtracyjne mają kategorie 3D. Kupi obecne na łączenie ich w wszystkim pomieszczeniu, która jest zaklasyfikowana do strefy niezagrożonej wybuchem jak zarówno w powierzchniach 22 zagrożenia wybuchem.

Dla zabezpieczenia urządzeń mamy dwie podstawowe metody:

Metoda tłumienia wybuchu Metoda ta stosuje systemy automatycznie działające na wstęp ciśnienia szybkiego i wyłączające w zarodku powstający wybuch. Organizm jest wyposażony w czujniki ciśnienia, które wykrywają powstający wybuch, daje go do centrali, jaka z zmianie rozpoczyna uruchamianie zawory butli ze środkiem gaszącym. Czas reakcji systemu od wykrycia wybuchu do jego zniesienia to dopiero około 60 ms. Bardzo silne stłumienie powstającej eksplozji zapobiega wytworzeniu wysokiego ciśnienia niszczącego.

Metoda odciążania wybuchu Obniża się ona do używania wszelkiego typu membran lub paneli dekompresyjnych, które stosują ciśnienie wybuchu z ochranianego dania na zewnątrz. Tym środkiem, ciśnienie jakie panuje w ochranianym urządzeniu zostanie skrócone do ceny niebędącej zagrożenia. Używamy różnego typie wykonania techniczne membran: okrągłe lub prostokątne, płaskie lub wypukłe, urządzone w czujnik zerwania albo nie, stworzone ze stali węglowej lub kwasoodpornej. Z racji na rozmiar płomienia wybuchu wyprowadzonego na zewnątrz, konieczne jest skierowanie strefy trudnej w stref obok membrany.

Dodatkowo, wykorzystywanie wyznaczonych stref zagrożenia wybuchem w sektorze konkretnej instalacji, całe jej racje i elementy są łączone w taki metoda, żebym one też nie były podstawą powstania źródła zapłonu pyłów.