Emigracja jako szansa w literaturze

W nowych czasach coraz więcej ludzi przeprowadziło się za granice naszego kraju. Działaniu temu służą otwarte granice oraz odpowiedniejsze warunki życia które znajdują Polacy, którzy zdecydowali się przenieść na zachód.

Sprawa ta prowadzi jednak jedno problemy. Tworzą one nową naturę. Istnieją to kłopoty związane z rozdzieleniem rodzin - zarówno małżeństw, kiedy i rodziców z dziećmi. Oprócz tego powstają te pewne problemy związane ze stosowaniem jasna i sprawami urzędowymi.

Wątpliwości dużo ludzi budzą między kolejnymi rzeczy administracyjne takie, jak zgłoszenie narodzenia dziecka (gdzie należy więc zrobić), sprawy meldunkowe czy obywatelstwo. Jeszcze większy kłopot pojawia się w momencie sporu, jaki powinien rozstrzygnąć Sąd. Ważną rzeczą budzącą kwestię stanowi to, który Sąd powinien się daną rzeczą zająć. Polskie prawo (zwłaszcza w sprawach rodzinnych) pozostawia tu pewną swobodę. Drugi fakt to postawienie w Sądzie odpowiednich dokumentów. Wszystek spośród nich winien stanowić przecież przełożony na język kraju, w jakim sączy się proces sądowy.

Problemem w współczesnym fakcie zapewne żyć wówczas, że język prawny i styl prawniczy są na tyle specyficzne, iż nie każdy tłumacz przysięgły może sobie spośród nimi poradzić. Dobre tłumaczenie prawnicze musi stanowić nie tylko dosłowny przekład tekstu, lecz i uwzględniać specyfikę pojęciową danego aktu prawnego. Często ponieważ istnieje oczywiście, że dane słowo w innych ustawach ma wyjątkowe miejsce.

Tłumaczenia takie mają nie tylko akty prawne takie jak ustawy, rozporządzenia czy dyrektywy, ale również akty notarialne, opinie biegłych sądowych, protokoły z prac, statuty osób prawnych czy inne dokumenty, jakie mogą stanowić przykłady w sporach sądowych.

W układzie z powyższym wydaje nam się zasadne wskazać, iż bezpieczniej skorzystać z pomocy tłumacza, który wyróżnia się dobrą znajomością terminologii prawnej i rozumie "ducha prawa" w regionu, na jakiego język jest przetłumaczyć dany tekst, dodatkowo w końca, z jakiego powstaje dany dokument. W wyjątkowym wypadku może wtedy zakończyć się dla nas negatywnymi konsekwencjami...