Dyrektywy unijne maszyny

Dyrektywa ATEX w naszym porządku prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Wznosi się do produktów przeznaczonych do publikacji w odległościach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą spełniać ostre wymagania kojarzące się nie wyłącznie do bezpieczeństwa lecz oraz do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W nauka przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a też związane z ostatnim wszystkie procedury oceny w głównej mierze uzależnione są z stanu zagrożenia środowiska, w którym określone danie będzie wykonywało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi wykonywać określony produkt, żebym mógł stanowić zwracany w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Ale o jakie strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest bardzo duże prawdopodobieństwo wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na linii. Stanowi ich dwie. W liczby części dostają się urządzenia, które zwraca się w podziemiach kopalni i na powierzchniach, jakie mogą istnieć zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa używa się do urządzeń, które łączy się w wyjątkowych miejscach, a które potrafią być zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla wszystkich urządzeń postępujących w powierzchniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Ale bardziej konkretne wymagania można z możliwością odnaleźć w częściach zharmonizowanych.

Należy mieć, że dania dopuszczone do pozycji w powierzchniach zagrożonych wybuchem winnym być oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który winien być pewny, widoczny, niezniszczalny i prosty.

Jednostka notyfikująca bada cały system kontroli lub same dania w planu zapewnienia zgody z ważnymi wzorami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy również pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.