Controlling i rachunkowosc zarzadcza

Controlling ekonomiczny jest nieodłączną częścią controllingu w jakiejś wielkiej firmie. Controlling zwraca się ustalaniem zapotrzebowania na materiały finansowe, rentownością sposobów finansowania przedsiębiorstwa, kosztami i zyskiem, a także płynnością fizyczną oraz oceną efektywności inwestowania kapitału.

Controling można rozbić na trzy etapy: - planowanie, - realizacja, - kontrola.

Po raz pierwszy controlling wykorzystano w latach trzydziestych w USA. Na Daleki Kontynent trafił, przede każdym dzięki przedsiębiorstwom niemieckich. Jego systematyczny rozwój możemy obserwować z lat pięćdziesiątych. Do naszego świecie przywędrował przede wszystkim za sprawą fili międzynarodowych korporacji, aczkolwiek jeszcze większa liczba i średnich firm, czasem nawet nie całkiem świadomie, zaczynają wprowadzać narzędzia controllingowe. Bez problemu można określić, że z controllingiem przechodzimy do działania wszędzie tam, gdzie w prowadzeniu pojawiają się niniejsze aspekty:

przenośna kasa fiskalna

- Zdecentralizowany system panowania w nazwie, - Firma nastawiona istnieje na zarabianie ściśle określonych celów, - Wprowadzono system motywacyjny, który jest sprawiać, że firma pracuje efektywniej, - Przeprowadzana jest rachunkowość zarządcza, która pozwala na działanie racjonalnych decyzji finansowych, - Dobrze prowadzony system zbierania informacji,

Włożenie do firmy zasad controllingu finansowego automatycznie wymusza zmiany w jej organizacji. Dostosowuje się jej struktura organizacyjna, system rozliczeń finansowych, a ponadto obieg tekstów w korporacji. Prowadzenie prawidłowego controllingu gospodarczego nie jest dodatkowe bez dobrych programów informatycznych. W controllingu finansowych wznosi się szczególny wpływ na skuteczne kierowanie przedsiębiorstwem, co nie jest miejsca, gdy jesteśmy do działania z rachunkowością zarządczą.