Certyfikowane zamki do drzwi

W warunkach dużego zanieczyszczenia powietrza i / lub nasycenia go podstawami grożącymi wybuchem, niezbędne jest praktyczni narzędzi i rozwiązań instalacyjnych spełniających normy określone w przepisach obowiązujących na placu całej UE, posiadających certyfikat ATEX, czyli ATmosphères Explosives.

Instalacja ATEX "atex installation" - unormowania prawne Obowiązek wprowadzenia certyfikacji i potrzebie wykorzystania certyfikowanych urządzeń w okolicach (przedsiębiorstwach) zagrożonych wybuchem) wprowadziła dyrektywa UE nr 94/9/EC. Regulacje w obrębie ochrony przeciwwybuchowej dotyczą wszystkiego sprzętu elektrycznego i mechanicznego i wszystkich organizmów ochrony przeciwwybuchowej, używanych w klubie z pracą morską, naziemną i podziemną.

Sprzęt objęty dyrektywą ATEX Dyrektywa obejmuje zarówno wszystkie maszyny, aparaty, jak również elementy kontrolne, które funkcjonują w okolicach zagrożonych wybuchem. De facto każde urządzenia wydobywające się w takich strefach powinny mieć odpowiednie certyfikaty, również jak wszystka instalacja ATEX powinna spełniać wymogi dyrektywy. W ramach dyrektywy urządzenia oraz sprzęty objęte certyfikacją podzielono na dwie grupy. Do ważnej zaliczono sprzęt stosowany w przemyśle wydobywczym (kopalnie), do unii drugiej wszystkie nowe urządzenia. Są owo w szczególności odpylające instalacje ATEX działające na przypadek w sektorze drzewnym lub lakierniczym i wszystkie filtry, odciągi i armatura zabezpieczająca robiąca w warunkach zapylenia.

Każdy projekt nowej instalacji ATEX w polach zagrożonych wybuchami, zgodnie z prawami wprowadzonymi w dyrektywie, winien stanowić dokonany zgodnie z wprowadzonymi w niej podstawami, co w pracy ma prowadzić do ograniczenia ryzyka wybuchu i podwyższenia zakresu bezpieczeństwa mieszkańców oraz urządzeń (i środowiska) idących w warunkach dużego nasycenia substancjami stwarzającymi zagrożenie.