Bezpieczenstwo pracy w srodowisku wybuchowym

W niektórych gałęziach przemysłu, środowisko w jakim podejmowane są prace jest na tyle niebezpieczne, że wymagane jest użycie specjalistycznych technologii oraz urządzeń. Działania te mają na celu zminimalizowanie ryzyka wystąpienia nieprzewidzianych

Dlaczego odpylanie przemyslowe jest tak istotne

Często bywa tak, że w miejscu pracy pojawiają się szkodliwe pyły, zawieszone w gazach przemysłowych, spalinowych czy też w powietrzu. Zanieczyszczenia tego typu są szkodliwe dla zdrowia osób, zatrudnionych w takich