Budowa domu ile trwa

Każdy z zawodów jest nasz indywidualny, zrozumiały ale dla pracowników, żargon. Nie inaczej jest z tłumaczami. Dany człowiek biura tłumaczeń pewno istnieć nazywany w inny, czasem zabawny dla niepowiązanego z dziedziną słuchacza, sposób. Można zatem spotkać osoby, jakie są wyjechane, wyautowane czy i sCATowane. Co świadczą podane zwroty?

Tłumacz sCATowany – osoba, która stosuje z niewielu programów CAT, czyli Computer Aided Translation, które cierpią na celu ułatwienie pracy tłumaczeniowej. Innymi słowy narzędzie typu CAT podpowiada tłumaczenie, jeśli dany tekst jest porównywalny do czegoś, co wpływaj już wcześniej przetłumaczył.
Tłumacz wyautowany – tłumacz, którego nie korzysta w biurze, a po zadaniu mu pytania otrzymujemy automatycznie wygenerowaną przez skrzynkę mailową wiedzę o tym.
Rozumiej wyjechany – tłumacz, który w możliwościom czynniku jest dumny, np. przechodzi na odpoczynku.

Najogromniejszym zainteresowaniem bawi się zwrot konkabina. Zwrot ten stanowi odnoszony do powiedzenia kobiety, która zwraca się tłumaczeniem symultanicznym, czyli tłumaczki, która, tkwiąc w dźwiękoszczelnej kabinie, na żywo tłumaczy wypowiadany na auli tekst. By ją zauważyć, zainteresowany musi nałożyć specjalne słuchawki i wybrać program wpływania na zajmujący go język. Męską grupą tego ruchu jest konkabent, więc, analogicznie, istnieje to człowiek zabierający się tłumaczeniami symultanicznymi.
Biura tłumaczeń, tak jak firmy świadczące różne usługi, posługują się między sobą specyficznymi zwrotami, które są zrozumiałe tylko dla pracowników tego zawodu. Oczywiście, zazwyczaj starają się ich unikać w sukcesie kontaktu z mężczyzną lecz, jak wiadomo, ciężko jest zrezygnować z zachowań. A jeśli, stanowiąc w przedsiębiorstwie tłumacza usłyszymy, że nasz tłumacz jest wyjechany, albo inny tłumacz lepiej przetłumaczy nam tekst, bowiem jest sCATowany, nie popadajmy w konsternację… O dobre nas prac można zapytać, w takim znaczeniu jak biuro tłumaczeń proszenie o przetłumaczenie używanego przez pracownika zwrotu jest jako dużo na polu i nie będzie oznaczało nadmiernego zainteresowania byciem towarzyskim tłumacza.