Bezpieczenstwo pracy w srodowisku wybuchowym

W niektórych gałęziach przemysłu, środowisko w jakim podejmowane są prace jest na tyle niebezpieczne, że wymagane jest użycie specjalistycznych technologii oraz urządzeń. Działania te mają na celu zminimalizowanie ryzyka wystąpienia nieprzewidzianych wypadków oraz katastrof. Bez wątpienia środowiskiem narażonym na tego typu incydenty jest środowisko wybuchowe.

Określenie to dotyczy środowiska, w którym w normalnych warunkach temperatury oraz ciśnienia, powietrze wymieszane z substancją palną może ulec wybuchowi w wyniku zapłonu. Zagadnienia związane z bezpieczeństwem pracy w tego typu środowisku od 2003 roku reguluje europejska dyrektywa 94/9/WE. Opisuje ona zasady używania produktów oraz wymagania jakie muszą spełniać urządzenia dopuszczone do użycia na terenie Unii Europejskiej. Jest to dokument nadrzędny w stosunku do norm technicznych, ponadto wprowadzono nowy sposób znakowania towarów.
Grupą produktów objętych regulacjami są explosion safety devices, czyli urządzenia przeciwwybuchowe. Warto zwróć uwagę na wentylatory przeciwwybuchowe. Wśród nich wyróżnić możemy m.in: wentylatory dachowe przeciwwybuchowe, przemysłowe wentylatory kanałowe, wentylatory bębnowe kanałowe przeciwwybuchowe, wentylatory osiowe przeciwwybuchowe czy wentylatory bębnowe przeciwwybuchowe. Wszystkie te urządzenia mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa w środowisku wybuchowym, jednak każde z nich przeznaczone jest do użytku w ściśle określonych przypadkach. Jednak wspólnym mianownikiem wszystkich urządzeń tego typu jest wentylacja pomieszczeń oraz stref zagrożonych wybuchem.
Do bezpieczeństwa i higieny pracy z roku na rok przykłada się coraz większą wagę, dlatego nie powinno dziwić, że specjalistyczne zakłady pracy, ośrodki wydobywcze czy fabryki inwestują swoje środki w najnowocześniejsze rozwiązania mające na celu zminimalizowanie wszelkich zagrożeń. Wzrost bezpieczeństwa procesów produkcyjnych ma bezpośredni wpływ na wzrost efektywności i poprawę jakości pracy, a na tym zależy zarówno producentom jak i konsumentom finalnego produktu.